tekstowa Memo gyerekcipő ÁSZF
Szakemberek által javasolt

Az egészséges
gyermekláb
garanciája

 

Miért?

ÁSZF - Általános
Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

A www.memoinfo.hu honlapon működő webáruházat az alábbi Szolgáltató üzemelteti.

1.1 Szolgáltató adatai (a továbbiakban „Szolgáltató”):

Neve: REHAB ZRT.

Székhely: 2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Adóigazgatási azonosítószám:  24097095-2-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041297

Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10551345-49020010

 

1.2 A Megrendelő

Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 A Szállító

A REHAB ZRT. által megbízott szállítmányozó cég. (GLS Hungary Kft.)

 

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

Az REHAB ZRT. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház Szerződési Feltételei a REHAB ZRT., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele

A Webáruház Szerződési Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

2.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya

A REHAB ZRT. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A Webáruház-szolgáltatás

Az REHAB ZRT. a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A REHAB ZRT. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

Külföldi megrendelések teljesítésével kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

 

4. A Webáruház Szerződés Létrejötte és módosítása

 

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. . A megrendelés távollávők között kötött szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.  A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Megrendelő a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és az automatikus visszaigazoló e-mailt megkapja. A REHAB ZRT. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

4.2 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címén, illetve telefonos hívószámán teheti meg,, hétköznaponként 9:00-16:00-ig. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges, ezen határidó elmulasztása esetén Megrendelő már csak az elállási jogával élhet (lásd 5. A Megrendel jogai és kötelezettségei, elállási jog).

 

4.3 Fizetési feltételek

A Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítheti:

a)      banki előreutalással, a Rehab Zrt. bankszámlájára: 10300002-10551345-49020010. A közleményben kérjük tüntesse fel a Webshop Rendelésszámát!

b)       futárnak az áru átvételekor készpénzben.

c)       készpénzben a személyes átvételi ponton (Meyra-Ortopedia Kft., 1044 Budapest IV., Megyeri út 205/b).

A választott fizetési mód jellege, tulajdonsága miatt a REHAB Zrt. nem számít fel egyéb költséget, de kedvezményt sem biztosít a Megrendelő számára. A REHAB ZRT. a teljesítésről számlát állít ki. A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a REHAB ZRT. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő esetleges regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

A webshopban feltüntetett vételár forintban értendő, mindig az aktuális bruttó fogyasztói ár, ami tartalmazza a törvényben előírt ÁFA-t.

 

4.4 Szállítási mód

Futárszolgálatot a GLS Hungary Kft. biztosítja.

Szállítási határidő:

a)      Banki előreutalás esetén az összeg számlánkra való beérkezése után 5 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a REHAB ZRT. raktárában rendelkezésre áll.

b)      Utánvétes szállítás esetén 5 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a REHAB ZRT. raktárában rendelkezésre áll.

c) Személyes átvétel esetén maximum 5 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a REHAB ZRT. raktárában rendelkezésre áll.

Amennyiben a REHAB ZRT. a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíteni, illetve idő közben a termék készlethiányra futott volna, úgy a Vevőszolgálat minden esetben telefonon (e-mailen) egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

 

4.5 Szállítási költségek

A megrendelt termékeket értékhatártól függetlenül 1.500 Ft azaz egyezerötszáz forint szállítási költség terheli, amely összeget a rendelés végösszege tartalmazza.

20 000 Ft feletti rendelés esetén, a REHAB Zrt. webáruháza a szállítási költséget átvállalja.

 

4.6 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a REHAB ZRT. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Előfordulhat, hogy előre nem látható okok miatt a megrendelő nem tudja átvenni, a kétszeri kísérlet ellenére sem a megrendelt csomagot. Amennyiben ilyen eset merülne fel és ezt ügyfélszolgálatunkon jelzi a megrendelő, a postaköltség újbóli felszámításával újra kipostázzuk a csomagot. Amennyiben egy címről több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, a REHAB Zrt. fenntartja a jogot, hogy a további megrendeléseket érvénytelennek nyilvánítsa és törölje, illetve arra a címre csak előre fizetés (átutalás) esetén szállítson ki.

A küldemény átvételekor még a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot!

Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.

 

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelőnek jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére, annak címére, hiánytalanul, sérülésmentesen, az eredeti csomagolásban a számlával - vagy annak másolatával- visszaküldeni, így Megrendelőnek jogában áll indoklás nélkül elállni a vásárlástól, a Megrendelés kézhezvételétől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat (e-mail, telefax, postai levél) útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja (lásd 4.2. Megrendelés módosítása, törlése).

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (REHAB Zrt., 2000 Szentendre, Kalászi út 3.), vagyis a termék Szolgáltató részére történő visszaküldéséről a Megrendelő köteles gondoskodni, a visszaküldés szállítási díját a Megrendelő köteles kifizetni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a REHAB Zrt. nem vállalja. Elállási jog gyakorlása esetén Szolgáltató köteles az áru ellenértékét és az esetleges Megrendelőnek való kiszállítás díját a visszaküldött csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszatéríteni a Megrendelőnek, azonban szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk csak vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. . A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a REHAB Zrt. részére, akkor a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlását követően Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését, illetve a termék jellege, tulajdonságai és működése megállapításához szükséges mértéken felüli használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelheti a Megrendelőtől.

 

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava (amennyiben Megrendelő regisztrált vásárló) felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

 

6. Szavatossági feltételek

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Megrendelő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

Memo gyermekcipőkre vonatkozó irányelvek, szabályok:

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazó/gyártó szavatosságot vállal, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen/számlán feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak: természetes bőrbélés színezése, beázás (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik), bőrtalp elkopása viselés következtében), gumitalp kopása (a törés természetesen nem), sarokkopás illetve sarokflekk elhasználódása, nem megfelelő cipőápolás miatt keletkezett bőrhiba, rugós sámfa okozta esetleges eldeformálódás, bármilyen külső fizikai behatás miatt keletkezett sérülés.

Minőségi kifogás esetén:

˗          Amennyiben a termék a vásárlást követő három napon belül oly mértékben meghibásodik, hogy az a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, a vásárlás helyén a terméket a forgalmazónak ki kell cserélni.

˗          Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

˗          Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Minőségi kifogás esetén a vásárló elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet figyelembe véve a termék értékét és a hiba kijavításának költségét. Másodsorban árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni. A termék jelentős részének kicserélése esetén (pl. egy cipő talpának cseréje esetén) a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szavatossági jogok elvesztésévei járnak a következők:

- nem rendeltetésszerű használat, - a szakszerű tisztítás, ápolás hiánya, - a szakszerűtlen tisztítás,- a felfedezett hiba (a rejtett anyag, vagy gyártás) nem azonnali jelentése, - sérülés, vagy erőszakos behatás, rongálás, - házilagos javítás.

 

A www.memoinfo.hu weshopon kapható, 10.000 Ft eladási ár feletti tartós fogyasztási cikkekre a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet vonatkozik.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

 

7.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a REHAB ZRT. a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkról:

A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat:

- Név

- Szállítási cím

- Elektronikus levelezési cím

- Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

- Számlázási név, cím

- Adószám a számlázáshoz

- Egyéb közlendő (pl.: lehetséges szállítási időpontok)

 

A megrendelések kiszállítása érdekében a REHAB ZRT. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: • Megrendelő neve • A teljes Szállítási cím • Lehetséges átvételi időpontok (amennyiben fel lett tüntetve) • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) • Megrendelő telefonszáma.

 

7.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Megrendelő bármikor megváltoztathatja a Felhasználói Fiókba belépve a „felhasználói adatok” és a „korábbi rendelések” menüpont alatt. A személyes adatok törléséhez kérjük keresse fel Ügyfélszolgálatunkat, és kérésére az adatokat azonnal töröljük a rendszerünkből.

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

8.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

8.3. A felhasználó a 8.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

8.4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

8.5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a memo@rehabrt.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a 30/554-7774-es telefonszámon

8.6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a marketing@rehabrt.hu címen, illetve a 06-30-554-7774-es telefonszámon (munkanapokon 09:00-17:00 között).

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak. A Megrendelő megrendelésével létrejött távollévők között megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.

 

Szentendre, 2014. november 2.

 

Fehér Illés

Igazgatósági Tag

REHAB ZRT

 

vissza az előző oldalra

© 2011 MEMOINFO.PL ALL RIGHTS RESERVED MDH WŁAŚCICIEL MARKI MEMO
Hírlevél